Link your world
link your value

Image Image Image

Từ Hà Nội

Từ
Đến
Ngày bay
Kí hiệu
chuyến bay
Giờ
khởi hành
Giờ đến
Giá vé/khách
Hà Nội
Ban Mê Thuộc
Thứ 2,3,5,6,7
VN 1601
7:55
9:35
 1.485.000 - 2.090.000 VNĐ
Hà Nội
Điện Biên
Hàng ngày
VN 1702
11:00
12:05
 1.100.000 - 1.430.000 VNĐ
 
Hàng ngày
VN 1704
14:25
15:30
 1.100.000 - 1.430.000 VNĐ
Hà Nội
Cần Thơ
Thứ 2,3,5,6,7
VN 1201
7:00
9:10
 1.815.000 - 3.047.000 VNĐ
 
Hàng ngày
VN 1203
14:30
16:40
 1.815.000 - 3.047.000 VNĐ
Hà Nội
Đà Lạt
Hàng ngày
VN 1565
12:50
14:40
 1.485.000 - 3.047.000 VNĐ
Hà Nội
Đà Nẵng
Hàng ngày
VN 1505
9:15
10:30
 1.210.000 - 2.530.000 VNĐ
 
Hàng ngày
VN 1507
13:30
14:45
 1.210.000 - 2.530.000 VNĐ
Hàng ngày
VN 1519
18:35
19:50
 1.210.000 - 2.530.000 VNĐ
Hàng ngày
VN 1515
14:00
15:15
 1.210.000 - 2.530.000 VNĐ
Hàng ngày
VN 1527
20:40
21:55
 1.210.000 - 2.530.000 VNĐ
Hà Nội
Đồng Hới
Hàng ngày
VN 1591
9:40
11:10
 880.000 - 1.980.000 VNĐ
Hà Nội
Hồ Chí Minh
Hàng ngày
VN631
6:00
8:00
 1.815.000 - 3.047.000 VNĐ
 
Hàng ngày
VN7223
6:10
8:10
 1.815.000 - 3.047.000 VNĐ
Hàng ngày
VN227
7:10
9:10
 1.815.000 - 3.047.000 VNĐ
Hàng ngày
VN231
7:40
9:40
 1.815.000 - 3.047.000 VNĐ
Hàng ngày
VN233
10:00
12:00
 1.815.000 - 3.047.000 VNĐ
Hàng ngày
VN7235
11:10
13:10
 1.815.000 - 3.047.000 VNĐ
Hàng ngày
VN235
11:20
13:20
 1.815.000 - 3.047.000 VNĐ
Hàng ngày
VN239
13:00
15:00
 1.815.000 - 3.047.000 VNĐ
Hàng ngày
VN253
15:30
17:30
 1.815.000 - 3.047.000 VNĐ
Hàng ngày
VN255
16:00
18:00
 1.815.000 - 3.047.000 VNĐ
Hàng ngày
VN7233
16:05
18:05
 1.815.000 - 3.047.000 VNĐ
Hàng ngày
VN773
16:55
18:55
 1.815.000 - 3.047.000 VNĐ
Hà Nội
Huế
Hàng ngày
VN 1541
8:50
10:00
 1.815.000 - 2.530.000 VNĐ
 
Hàng ngày
VN 1543
14:15
15:25
 1.815.000 - 2.530.000 VNĐ
Hàng ngày
VN 1545
19:15
20:25
 1.815.000 - 2.530.000 VNĐ
Hà Nội
Nha Trang
Hàng ngày
VN 1547
20:30
21:40
 1.485.000 - 3.047.000 VNĐ
Hà Nội
Pleiku
Hàng ngày
VN 1613
11:10
13:30
 1.815.000 - 2.750.000 VNĐ
Hà Nội
Quy Nhơn
Hàng ngày
VN 1615
17:00
19:20
 1.485.000 - 2.730.000 VNĐ
Hà Nội
Tam Kỳ
Thứ 2,3,5,7
VN 1641
   
 1.485.000 - 2.730.000 VNĐ
Hà Nội
Tuy Hòa
Thứ 2,4,5,6,7,CN
VN 8442
14:50
16:05
 1.595.000 - 3.047.000 VNĐ
Hà Nội
Vinh
Hàng ngày
VN 1715
17:15
18:05
 880.000 - 1.705.000 VNĐ

Từ Huế

Từ Đà Nẵng

Từ Nha Trang

Từ TP. Hồ Chí Minh

Từ Cần Thơ