Link your world
link your value

LỊCH TRÌNH THỜI GIAN XE 7 CHỖ XE 16 CHỖ XE 29 CHỖ XE 45 CHỖ
Đón Tiễn Sân Bay (Đà Nẵng) 1 chiều 300.000 350.000 700.000 900.000
Đón Tiễn Sân Bay (Hội An) 1 chiều 450.000 500.000 1.500.000 2.000.000
Đà Nẵng – Bà Nà  - Đà Nẵng 1 ngày 600.000 700.000 1.800.000 2.500.000
Nội Thành Đà Nẵng 1 ngày 800.000 900.000 1.800.000 2.800.000
Đà Nẵng – Hội An – Đà Nẵng. 1 ngày 800.000 900.000 1.500.000 2.000.000
Đà Nẵng – Cù Lao Chàm – Đà Nẵng 1 ngày 800.000 900.000 1.500.000 2.000.000
Đà Nẵng – Lăng Cô – Đà Nẵng 1 ngày 900.000 1.100.000 1.700.000 2.500.000
Đà Nẵng – Mỹ Sơn – Đà Nẵng 1 ngày 900.000 1.100.000 1.900.000 2.500.000
Đà Nẵng – Hội An – Cù Lao Chàm - ĐN 1 ngày 1.000.000 1.200.000 1.800.000 2.300.000
Đà Nẵng – Suối Voi – Đà Nẵng 1 ngày 1.000.000 1.100.000 1.800.000 2.600.000
Đà Nẵng – Tam Kỳ – Đà Nẵng 1 ngày 1.100.000 1.300.000 2.500.000 3.200.000
Đà Nẵng – Núi Thành – Đà Nẵng 1 ngày 1.200.000 1.600.000 3.000.000 4.100.000
Đà Nẵng – Hội An – Mỹ Sơn - ĐN 1 ngày 1.400.000 1.600.000 2.400.000 3.000.000
Đà Nẵng – Ngũ Hành Sơn – Bà Nà – ĐN 1 ngày 1.400.000 1.600.000 2.400.000 3.000.000
Đà Nẵng – Hội An – Bà Nà - ĐN 1 ngày 1.600.000 1.800.000 2.600.000 3.500.000
Đà Nẵng – Tam Kỳ – Đà Nẵng 1 ngày 1.700.000 2.400.000 3.400.000 4.400.000
Đà Nẵng – Quãng Ngãi – Đà Nẵng 1 ngày 1.800.000 2.500.000 3.500.000 4.500.000
Đà Nẵng – Huế – Đà Nẵng 1 ngày 1.700.000 2.100.000 3.200.000 4.000.000
Đà Nẵng – Thánh địa La Vang – Đà Nẵng 1 ngày 2.000.000 2.200.000 3.500.000 4.500.000
Đà Nẵng – Quảng Trị - Đà Nẵng 1 ngày 2.200.000 2.500.000 3.600.000 4.600.000
Đà Nẵng – Hội An - Huế – Đà Nẵng 2 ngày 2.500.000 3.000.000 4.500.000 5.100.000
Đà Nẵng – Hội An - Mỹ Sơn -  Huế – ĐN 2 ngày 3.500.000 3.700.000 4.500.000 5.600.000
Đà Nẵng – Quảng Bình – Đà Nẵng 2 ngày 4.000.000 5.000.000 6.500.000 7.500.000
Đà Nẵng – Quy Nhơn – Đà Nẵng 2 ngày 4.000.000 4.500.000 6.500.000 7.500.000
Đà Nẵng – Phong Nha – Đà Nẵng 2 ngày 4.500.000 6.000.000 7.500.000 8.500.000
 
Chi Chú:
- Giá trên chưa bao gồm 10% VAT.
- Giá không áp dụng cho các ngày lễ, phụ thu ngày lễ 30%.
- Giá có thể linh động giảm đối với các chặng kết hợp.

 
HOTLINE: 0983 145 787 / 0913 015 787Thông tin đặt xe

Thông tin liên lạc