Link your world
link your value

Đặt phòng khách sạn

MOONLIGHT HOTEL

  • Hạng sao:

  • Giá tiền: Đang cập nhật (VNĐ)

  • Địa chỉ: 136-140 Phan Châu Trinh, Quận Hải Châu, Tp. Đà Nẵng

Thông tin đặt phòng

Tiền mặt

Thông tin liên lạc

Thông tin chuyển khoản

Khi thực hiện việc chuyển khoản. Quý khách vui lòng ghi rõ họ tên, số điện thoại và nội dung chuyển cho chương trình du lịch cụ thể đã được quý khách chọn đăng ký

Sau khi thực hiện việc chuyển khoản quý khách vui lòng fax ủy nhiệm chi về công ty VITOURS theo sô 0511 3817 313 và liên hệ với nhân viên phụ trách tuyến để nhận được vé chính thức từ công ty du lịch VITOURS.

VITOURS sẽ không giải quyết các trường hợp hệ thống tự động hủy phiếu đăng ký nếu quý khách không thực hiện đúng quy định trên.